Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 2. Template/ACL UserGroup‏‎ (1 revision)
 3. Dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal‏‎ (1 revision - redirect page)
 4. ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩི་ ་ ་ ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 5. Sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa‏‎ (1 revision - redirect page)
 6. Ngag dbang chos 'phel‏‎ (1 revision - redirect page)
 7. Chos rgyal 'phags pa‏‎ (1 revision - redirect page)
 8. Pema Karpo‏‎ (1 revision - redirect page)
 9. Jamgön Kongtrul Lodrö Taye‏‎ (1 revision - redirect page)
 10. ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ་ཉམས་ལེན་བཞི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 11. སུ་ཁ་སིདདྷིའི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱ་གཞུང། གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར། དབང་ཆོག་རྣམས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 12. བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 13. Sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho‏‎ (1 revision - redirect page)
 14. Dzam bha la ser po'i khrid dngos grub char 'bebs‏‎ (1 revision - redirect page)
 15. Nyima, Khenpo Kalsang‏‎ (1 revision - redirect page)
 16. Dge slong shAkya rgyal mtshan‏‎ (1 revision - redirect page)
 17. གནད་ཡིག་བུམ་པའི་བརྡ་དོན་‏‎ (1 revision - redirect page)
 18. 'gyur med 'phrin las rnam rgyal‏‎ (1 revision)
 19. The Bodhisattva‏‎ (1 revision)
 20. ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་‏‎ (1 revision - redirect page)
 21. སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 22. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 23. Shangs pa bka' brgyud kyi mgur mtsho‏‎ (1 revision - redirect page)
 24. Grub chen dam pa sangs rgyas kyis rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa la gdams pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying por dril ba'i rdo rje'i mgur‏‎ (1 revision - redirect page)
 25. Patrul Rinpoche, 3rd‏‎ (1 revision - redirect page)
 26. Donden, Yeshi‏‎ (1 revision - redirect page)
 27. སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་གིས་མཛད་པ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 28. Tibetan Tripiṭaka‏‎ (1 revision)
 29. Kun dga' Snying po‏‎ (1 revision - redirect page)
 30. གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ ་ ་ ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 31. སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 32. བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 33. Skyid sdug lam khyer gyi blo sbyong‏‎ (1 revision - redirect page)
 34. Gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa rin 'byung las khol du phyungs pa‏‎ (1 revision - redirect page)
 35. Ratnākaraśānti‏‎ (1 revision - redirect page)
 36. Drukchen, 4th (pad+ma dkar po)‏‎ (1 revision - redirect page)
 37. Wylie:Snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol‏‎ (1 revision - redirect page)
 38. Mikyo Dorje‏‎ (1 revision - redirect page)
 39. གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔ་ ་ ་ ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 40. སྦྱོར་དྲུག་གེགས་སེལ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 41. མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ ་ ་ ་‏‎ (1 revision - redirect page)
 42. Snyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed‏‎ (1 revision - redirect page)
 43. Khrid brgya'i mtshan tho dmigs bsal‏‎ (1 revision - redirect page)
 44. Rin chen bsod nams mchog grub‏‎ (1 revision - redirect page)
 45. Gayadhara‏‎ (1 revision - redirect page)
 46. ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་འཕོ་བའི་གསོལ་འདེབས་‏‎ (1 revision - redirect page)
 47. 'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba‏‎ (1 revision - redirect page)
 48. ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་མའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་‏‎ (1 revision - redirect page)
 49. Su kha sid+d+hi'i zhal gdams kyi skor dang gzer gsum gdams pa rnams‏‎ (1 revision - redirect page)
 50. Kun mkhyen bo dong pa'i lugs kyi phyag rgya chen po'i khrid yig grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i snying po‏‎ (1 revision - redirect page)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)