Category:In+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
DNZ Research WikiText Category PagesIn+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil